Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger fra ansøgere

Kellpo har modtaget din ansøgning indeholdende personoplysninger i form af dit navn, adresse, tlf. nr., mailadresse samt dit cpr. nr., uddannelsesbaggrund, stilling, familieforhold og helbredsforhold i det omfang du har givet disse oplysninger.

 

Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig i forbindelse med vores gennemgang og vurdering af de indkomne ansøgninger og til at kontakte dig, når Kellpo har truffet en beslutning om det videre forløb. Oplysningerne bruges ikke til andre formål end det nævnte.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i den gældende persondataforordning idet du ved fremsendelsen af din ansøgning har givet sit samtykke til at vi kan behandle dine personoplysninger. Oplysningerne er ikke nødvendige for at opfylde en kontrakt eller lovmæssige forpligtelser.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig, men at Kellpo ikke må behandle oplysningerne fremover.

 

Oplysningerne videregives alene i det omfang der indgås en ansættelsesaftale. Der henvises til Kellpos medarbejderoplysning, som udleveres i den forbindelse.

 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Kellpo har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares i 6 måneder efter afslutning af rekrutteringsprocessen, dog 5 år efter et eventuelt ansættelsesforholds ophør.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send os en forespørgsel