KELLPOS persondatapolitik FOR rekruttering

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Kellpo, er det vigtigt at gøre dig bekendt med Kellpos politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Kellpos behandling af personoplysninger

De personoplysninger du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene anvendt og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces og i forbindelse med en eventuel ansættelse.

 

Personoplysningerne indsamles og opbevares af Kellpo. Kellpo behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Kontaktinformationer

Hvis du ansøger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring den konkrete stilling og Kellpos håndtering af personoplysninger.

 

Søger du uopfordret, bedes du sende din ansøgning til ope@kellpo.dk

 

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

 

Videregivelse af dine personoplysninger til eventuelle tredjeparter sker i henhold til skriftlige databehandleraftaler med de pågældende parter, som overholder de gældende regler. Kellpo kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Indhentning af referencer

Da Kellpo har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job i Kellpo, kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes ikke reference fra din nuværende arbejdsgiver uden dit samtykke.

 

Indhentning af offentligt tilgængelige oplysninger

Kellpo har mulighed for at indhente yderligere oplysninger om dig i det omfang de er offentligt tilgængelige. Kellpo har en berettiget interesse i at foretage baggrundstjek af ansøgere, herunder ved at søge offentligt tilgængelige oplysninger via Google, LinkedIn, Facebook, Twitter etc. – og det kan derfor ske uden forudgående samtykke.

 

Følsomme oplysninger

Kellpo indhenter ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke. I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

 

Opbevaring af personoplysninger

Kellpo opbevarer oplysninger om jobansøgere hos eksterne leverandører uden for EU/EØS.

 

Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler, som overholder de gældende regler. Kellpo kontrollerer, at de anvendte databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Kellpo opbevarer din ansøgning og andre oplysninger indtil Kellpo har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil Kellpo har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes i Kellpo, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold og 5 år efter ophøret af ansættelsesforholdet.

 

Rettigheder

I forbindelse med Kellpos behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger Kellpo behandler om dig. Vi svarer inden rimelig tid, dog senest en måned efter din henvendelse
  • Ret til at få berigtiget fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at klage til Datatilsynet (Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 Copenhagen, datatilsynet.dk, E-mail: dt@datatilsynet.dk, Telefon: +45 3319 3200).

 

 

Send os en forespørgsel