Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kunder- leverandører- og samarbejdspartneres kontaktpersoner modtaget fra kontaktpersonen

Kellpo har registreret dine personoplysninger i form af dine kontaktoplysninger. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere dig, for at kunne besvare din henvendelse.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen idet du ved din henvendelse har givet samtykke til behandlingen af oplysningerne.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig.

 

Oplysningerne videregives ikke.

 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Kellpo har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kunder- leverandører- og samarbejdspartneres kontaktpersoner indhentet fra tredjemand

 

Kellpo har registreret en række almindelige personoplysninger om dig. Det drejer sig om dine kontaktoplysninger.  Vi har indsamlet oplysningerne fra tredjemand. Oplysningerne vil blive brugt til at identificere og kontakte dig i forbindelse med drøftelser omkring ydelser og leverancer indenfor vort forretningsområde.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen idet Kellpo har en legitim interesse i at behandle erhvervsrelaterede henvendelser, forudsat behandlingen ikke strider mod dine interesser.

 

Oplysningerne videregives ikke.

 

Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Kellpo har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. Det vil typisk være indgåelse af aftaler og afvikling af de heraf følgende opgaver/ydelser. Oplysningerne opbevares i 6 måneder herefter, medmindre en længere opbevaring er nødvendig og berettiget.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere indhentet fra kontaktpersonen

 

Kellpo har registreret dine personoplysninger i form af dit navn, stilling, tlf. nr., og e-mailadresse.  Oplysningerne vil blive brugt til at besvare din henvendelse. Oplysningerne behandles ikke til andre formål.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i den gældende persondataforordning, idet du ved din henvendelse til Kellpo anses for at have givet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykket til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig, men at Kellpo ikke er berettiget til at behandle oplysningerne fremover.

 

Oplysningerne videregives ikke. Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Vi har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og op til 10 år herefter.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kontaktpersoner hos samarbejdspartnere indhentet fra tredjemand

 

Kellpo har registreret en række almindelige personoplysninger om dig. Det drejer sig om dit navn, stilling, tlf. nr. og e-mailadresse. Vi har modtaget oplysningerne fra tredjemand. Oplysningerne vil blive brugt til at kommunikere omkring forhold, som er relevante for de ydelser du leverer i kraft af din stilling.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f i den gældende persondataforordning, idet Kellpo har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger i erhvervsrelaterede sammenhænge, forudsat behandlingen af oplysningerne ikke strider mod dine interesser.

 

Oplysningerne videregives ikke. Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Kellpo har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og op til 10 år herefter.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandører indhentet fra den registrerede selv

 

Kellpo har registreret dine personoplysninger i form af dit navn, din stilling, tlf. nr., og e-mailadresse. Formålet med behandlingen oplysningerne er at besvare din henvendelse. I det omfang din henvendelse vedrører en ordre, gemmes din henvendelse, og dermed dine oplysninger på sagen.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a i den gældende persondataforordning, idet du ved din henvendelse anses for at have givet samtykke til behandlingen.

 

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandlingen. Tilbagekaldelsen medfører ikke, at behandlingen forud for tilbagekaldelsen af samtykket er ulovlig, men at Kellpo ikke er berettiget til at behandle oplysningerne fremover.

 

Oplysningerne videregives ikke. Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Vi har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og i 10 år herefter.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplysningspligt ved indsamling af personoplysninger om kontaktpersoner hos leverandører indhentet fra tredjemand 

 

Kellpo har registreret en række almindelige personoplysninger om dig. Det drejer sig om dit navn, stilling, tlf. nr., og e-mailadresse. Oplysningerne er indhentet fra tredjemand. Formålet med behandlingen af oplysningerne er at kommunikere omkring din arbejdsgivers produkter og ydelser.  I det omfang henvendelsen vedrører en ordre, gemmes din henvendelse, og dermed dine oplysninger på sagen.

 

Behandlingen af oplysningerne sker i medfør af artikel 6, stk. 1, litra f i den gældende persondataforordning, idet Kellpo anses for at have en legitim interesse i at kontakte dig i erhvervsmæssig sammenhæng, hvor Kellpo har vurderet, at de har behov for dine ydelser.  

 

Oplysningerne videregives ikke. Oplysningerne overføres til tredjelande idet Kellpo benytter sig af databehandlere etableret uden for EU/EØS. Vi har i den forbindelse vurderet, at modtagerne af oplysningerne har etableret et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau til at beskytte oplysningerne. Oplysningerne bruges ikke til profileringsformål.

 

Oplysningerne opbevares så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen og i 10 år herefter.

 

Du kan anmode Kellpo om indsigt i- berigtigelse- sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, og du har ret til at anmode om at modtage oplysning om hvilke personoplysninger der behandles om dig.

 

Såfremt du er uenig i grundlaget for at behandle dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over behandlingen til Datatilsynet.

 

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Kellpos persondataansvarlige, Ole Petersen, mail: ope@kellpo.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send os en forespørgsel